Erfaring

Vatten Rørteknikk har lang erfaring innen sprinklerløsninger og en solid forståelse av NS-EN 16925 og NS-EN 12845, kjent som boligsprinkler og industrisprinkler. Vi er fullt sertifisert for både utførelse og prosjektering av disse systemene. Enten du planlegger å bygge nytt eller ønsker å endre eksisterende løsninger, er Vatten det rette firmaet å kontakte.

Vi tilbyr et bredt spekter av sprinklertjenester, inkludert installasjon, vedlikehold og reparasjon av ulike sprinklertyper som passer dine behov og krav.

Typene sprinklersystemer

Våtsprinklersystemer

Disse systemene har vann tilgjengelig i rørene til enhver tid, klar til å aktiveres ved brann. De er egnet for en rekke bygningstyper, inkludert boliger, kommersielle og industrielle bygninger.

Tørrsprinklersystemer

Egnet for områder med frostfare eller der vann ikke kan holdes i rørene, som i kjølige miljøer eller fryselagre. Disse systemene bruker trykkluft eller nitrogen som aktiveres ved brann, etterfulgt av vann for å slokke brannen.

Deluge-sprinklersystemer

Ideelle for steder hvor rask og omfattende brannslokking er nødvendig, for eksempel kjemiske anlegg. Alle sprinklerne utløses samtidig når brannalarmer aktiveres, sikrer effektiv brannslokking.

Pre-action-sprinklersystemer

Disse systemene kombinerer egenskapene til både tørr- og våtsprinklersystemer. De brukes ofte i miljøer der vannskader er en bekymring, for eksempel i datasentre eller arkiver. Systemet aktiveres kun etter at både brannalarmer og sprinklerhoder er utløst, reduserer dermed risikoen for utilsiktet utløsning.